top of page

תנאים ואחראיות

חברת TRAVEL ETS AVIA 3000 LTD משמשת כמשווקת ומתווכת בלבד בין הסוכן לבין חברות התעופה
 

אין לחברה אחריות בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של חברות התעופה המוזמנות ומכורטסות באמצעות מערכת ה AVIA NET ו/או במשרדנו
 

כל התנאים הינם של חברות התעופה המטיסות ועל אחריותן לפי תנאי ההתקשרות של כל חברת תעופה
 

אישור ההזמנה במערכת AVIA NET משמש ככרטיס הטיסה
 

מומלץ לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה
 

כרטיסי הטיסה המכורטסים במערכת / במשרדנו הם ללא החזר - Non Refundable,
אלא אם צויין אחרת

 

כל שינוי חייב להתבצע ע"י פניה ישירה למשרדנו
 

יש להזין למערכת ההזמנות של AVIA NET את הפרטים המדויקים של הנוסע:
שם ותאריך לידה כפי שמופיעים בדרכון

 

כל טעות באיות השם תגרור עלות כספית נוספת
 

בנושא סוגי כרטיסים שלא מופיעים במערכת, בקשות להושבה, ארוחות ובקשות חריגות, יש לפנות למשרדנו

pexels-pixabay-62623.jpg
bottom of page